Για βιβλιοπωλεία

Για βιβλιοπωλεία

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε e-mail στο info@tolaso.com.gr με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Επωνυμία
  2. Α.Φ.Μ
  3. Πόλη
  4. Τηλέφωνο

΄μαζί με τον ISBN του βιβλίου που επιθυμείτε καθώς και τη ποσότητα.